Fempreneur 2023

Jury 2023

Kalpana Rao
Kalpana Rao
Dr. Manisha Gaur
Dr. Manisha Gaur
Motivational Speaker | NLP Master Trainer | Celebrity Life Coach |
Dr. Hina Shah
Dr. Hina Shah
Founder – ICECD
Beena Handa
Beena Handa
Founder Director of Poiesis Achievement Foundation
Yash-Vasant
Yash Vasant
Vinit khanna
Vinit khanna
Suhani-Shah-
Suhani Shah
Shraddha-Musale-
Shraddha Musale
Sapna-Vyas-
Sapna Vyas
Pujyashree-Bhupendrabhai-Pandya-
Pujyashree Bhupendrabhai Pandya
Pabiben-Rabari
Pabiben Rabari
Mahesh-Pandya
Mahesh-Pandya
Madhu-Menon
Madhu-Menon
Kavi jain
Kavi jain
Dr. Pravin Parmar- Fempreneur 2023
Dr. Pravin Parmar
Founder, VyapaarJagat.com
VyapaarJagat.com
Aditya Kumar- Fempreneur 2023
Aditya Kumar
Business & Lifestyle Coach