Fempreneur 2023

Speakers 2023

Kalpana Rao
Kalpana Rao
Dr. Manisha Gaur
Dr. Manisha Gaur
Dr. Hina Shah
Dr. Hina Shah
Beena Handa
Beena Handa
Yash-Vasant
Yash Vasant
Vinit khanna
Vinit khanna
Suhani-Shah-
Suhani Shah
Shraddha-Musale-
Shraddha Musale
Sapna-Vyas-
Sapna Vyas
Pujyashree-Bhupendrabhai-Pandya-
Pujyashree Bhupendrabhai Pandya
Pabiben-Rabari
Pabiben Rabari
Mahesh-Pandya
Mahesh-Pandya
Madhu-Menon
Madhu-Menon
Kavi jain
Kavi jain